standard logo dark green ink BIG

GoDanuBio

Proiectul GoDanuBio -”Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizării cooperării rural-urban prin guvernarea bioeconomiei circulare in regiunea Dunării” cod DTP3-471-4.1,
Proiect co-finantat de Uniunea Europeana (FEDR si IPA)

În cadrul Programului de Cooperare Teritorială InterReg Danube V-B, începând cu data de 29.06.2020, Comisia Europeană a aprobat finanțarea proiectului în care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este membru partener în cadrul consorțiului proiectului, asigurând derularea activităților alături de ceilalți parteneri (19 parteneri de proiect si 6 parteneri asociati) din 9 state membre UE și unul în curs de aderare. Liderul consortiului este institutul BioPro Baden-Württemberg GmbH.
Obiectivele proiectului: Obiectivul principal al proiectului GoDanuBio este abordarea în mod activ a schimbărilor demografice prin revitalizarea zonelor rurale, folosind cooperarea participativă la mai multe niveluri de guvernare.
Proiectul îşi propune să realizeze o platformă comună a cărei funcționare va continua după finalizarea acestuia (platforma Danube Circular-Bioeconomy Brain Trust). Bioeconomia circulară va fi folosită ca sistem de regenerare care va pune accentul pe zonele rurale și va reduce diferențele printr-o cooperare reînnoită rural-urban.
Durata proiectului: 30 luni, începând cu data de 01.07.2020.
Valoarea totală a proiectului: 2,713,796.50 Euro

Mai multe informații: http://www.interreg-danube.eu/

Search

Language