standard logo dark green ink BIG

GoDanuBio

Gelence község részt vesz egy két és fél éves nemzetközi stratégia fejlesztési projekben, az Interreg Duna Transznacionális Program keretén belül. A "GoDanuBio" nevű projekt a Duna-menti országokból származó partnerekkel karöltve valósul meg, azzal a céllal, hogy a régióban lévő országok közötti szakmai együttműködést fejlesze.
A projekt témája „Részvételi együttműködésen alapuló, vidéki-városi gazdasági és társadalmi kapcsolatok újraélesztésének elősegítése, a vidéki fiatal lakosság otthon maradásának megerősítése a körkörös biogazdaság fejlesztésén  keresztül”.
A GoDanuBio hivatalos kezdő konferenciáját július 30-án tartották meg online keretek között, amelyen több mint 40 résztvevő vett részt a Duna Régióból.
A projekt konzorciumban összesen 19 projektpartner szerepel, további 6 társult partner összesen 10 ország részvételével, mint például Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szerbia, Bulgária és Románia. A projekt vezetője a  BioPro Baden-Württemberg GmbH  Németországból.
A Duna régióban a vidéki településekről nagymértékű az elvándorlás, amit főleg a fiatalok számára a jobb foglalkoztatási lehetőségek és a városi élet jobb kilátásai serkentik. A munkaerő mozgása elnéptelenedő vidéki területeket eredményez, míg a vidéken maradó lakosság főleg elöregedő. Ezeket a területeket jellemzi a kevés, jól képzett munkaerő viszont a jól megfizetett állások hiánya is.
A GoDanuBio projektben a vidéki térségek vonzerejének fokozására szolgáló jövőbeli stratégiák kidolgozását segíti. Új ösztönzők elemek azonosítása fog megtörténni a fiatalok számára, azzal a céllal, hogy a fiatal generáció ne az elvándorlást, hanem az itthon maradást válassza a későbbiekben.
A projekt életbe ültetése  során a körkörös biogazdaságot fogják használni a regionális fejlődés előmozdításának eszközeként. Ez a helyi erőforrások fenntartható módon való hasznosítását jelenti, ötleteket dolgoznak ki új termékek kifejlesztésére és új szolgáltatások kiépítésére. Ugyanakkor a projekt az interdiszciplináris együttműködést is serkenti, és a különböző szakpolitikai területeket egy helyre összpontosítja. Ebben az értelemben a GoDanuBio új értéket teremt, elősegíti a külföldi jó példák megismerését, a  tudástranszfert, a bioalapú értékláncok kiépítését és végül vidéki térségekben vonzóbbá való tételét, úgy hogy ne a kivándorlást hanem a hazaköltözést segítse a fiatalok körében.
A projekt időtartama 30 hónap, míg a teljes költségvetés 2,713,796.50 euró.
További információk:  http://www.interreg-danube.eu/ 

Search

Language