Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

COMISII DE SPECIALITATE

a)      Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism:

1. Fejér Imre

2. Antonache Alexandru-Cristian

3. Néda László

4. Kocsis Melinda

5. Szabó Ádám

b)      Comisia pentru activități social-culturale, culte învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

1. Fejér Lajos

2. Szőke Tibor-Barna

3. Cseh Csaba jr.

4. Tamás László

5. Szász Attila

c)      Comisia pentru protecție mediu și turism, juridică și de disciplină

1. Cseh Csaba sr.

2. Szurkos Imre-Attila

3. Erdély Sándor

4. Kocsis Géza

5. Borcsa Alexandru

Search

Language