GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

HIRDETŐ

Névnap

2019. március 25. hétfő
Irén, Írisz, Irina
Gyümölcsoltó Boldogasszony
A Nap kel 05:41-kor,
nyugszik 18:12-kor.

Holnap
Emánuel, Larissza
napja lesz.

IMAGE GALLERY

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

A Szent Imrének szentelt római katolikus, kerített műemléktemplom építésének időpontja a XIII. sz. második felére tehető. Már a románkori jellegzetességei is felbecsülhetetlen értéket képviselnek: a több mint 13 méter hosszú 8 méter széles , terméskőből épült hajója, a diadalív, a déli bejárat fölött befalazott két ablak-, valamint a déli és nyugati kapunyílások.

A GELENCEI TEMPLOM A VIRTUÁLIS SZÉKELYFÖLD HONLAPJÁN:    Click...

Ugyancsak érdekes a hatszög három oldalával záródó, öt támpillérrel megerősített késő gótikus szentély, amely a XVI. század elején, románkori elődje alapjaira épült. A szentély északi falába építették a kőből faragott szentségtartó fülkét, ennek alsó párkányán az 1503-as évszám olvasható , ez már az új idők gótikus átépítését jelzi. Az 1520-as átalakításokat valószínűleg a haralyi domonkos kolostor szerzeteseinek részvételével végezték el. Ők tervezték a szentély téglabordás keresztboltozatát és faragták ki a gótikus ablakok, valamint az új sekrestye, kő ajtókeretét. 1766-ban építették a templom nyugati és déli bejárata elé a két kisméretű portikuszt, az orgona-és ülőkarzatokat, melyeknek felszerelésekor a hajó középkori falfestményei részben helyrehozhatatlan károsodást szenvedtek. A karzatokat 1972-ben eltávolították.

Az 1802-es október-i nagy földrengés során többek között a gelencei templom is súlyosan megrongálódott, ezért Veszprémi Pál Püspöki Helytartó, a „ Tekintetes Nemes Megyét ” új templom építésére szólította fel . 1858 januárjában a templomot, az összeomlás veszélye miatt bezárták. Habár a következő év nyarán elkezdték a tetőszerkezet kijavítását, a figyelem és pénz az új, épülő alszegi templomra összpontosult. Így a gelencei régi templomra lebontás várt, és ez bizonyára meg is történik , azonban Huszka József 1882-ben felfedezte a mészréteg alatt lapuló falképeket , amelyek páratlan gazdagságban őrizték meg a középkori hit képvilágát. Az 1930-as években átfogó felújítást végeztek. Mégis a kilencvenes évekre az épület állapota ismét aggasztóvá vált és felkerült a világ száz legveszélyeztetettebb műemlékének listájára.

A legutóbbi helyreállítások 1995-ben kezdődtek a Kovászna megyei önkormányzat segítségével, majd országos támogatással fejezték be a munkálatokat. 1999-ben és 2000-ben a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 4 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. A templom méltán került fel a Világörökség listájára, a hajó falának ma is látható festése az 1330-as években készülhetett. A falképeken bibliai jelenetek és a szentek történetei szerepelnek . A nyugati fal felső képsorából - a képek rossz állapota és a később vágott ablakok miatt - csak a Szent Jakab legenda jelenetei azonosíthatók. Az alatta található képek: Bethlehemi gyermekgyilkosság, Menekülés Egyiptomba vagy Mária halála, a legutóbbi helyreállításig az ide helyezett orgonakarzat miatt nem látszottak. A krisztológiai téma az északi fal alsó részén Krisztus szenvedéstörténetének képsorával folytatódik: Bevonulás Jeruzsálembe, Utolsó vacsora, Lábmosás , Krisztus Pilátus előtt, Krisztus megostoroztatása és a Keresztrefeszítés jelenete. A felette található Szent László legenda a gelencei templom egyik híressége.

A Szent László-legendát ábrázoló falképsorozatok az 1400-as évekkel kezdődően, fôként az egykori magyar határôrvidék falusi templomaiban maradtak ránk. Keleti hagyományaink itt ötvöződtek az európaival, az egyháziakkal és világiakkal egyaránt. A hajó déli falának felső regiszterét valamikor teljességében az Utolsó ítélet képsorozata foglalta el: középen az ítélő Krisztus , négy angyallal körülvéve , szájában karddal ábrázolva. Az apokalipszis víziójához tartozó Köpenyeges Mária és Keresztelő Szent János ábrázolása a könyörgés kompoziciójaként jelenik meg a déli kapu két oldalán. A fal keleti oldalán , a diadalív szomszédságában a Paradicsom-ábrázolás, alatta a Feltámadás-jelenet található. A déli fal utolsó összefüggő képsora a Szent Katalin-legendát meséli el.

Mivel ezt az egyedülálló, eszmeiségében felbecsülhetetlen műemléket lebontásra ítélték, a XIX. század fordulóján több szakaszban új, neoklasszicista templomot is emeltek.

Facebook Like Box